Skocz do zawartości

[Liga Roto Dynasty] - REGULAMIN


karl

Rekomendowane odpowiedzi

Za zgodą wiLQ’a, pozwoliłem sobie pobrać kilka punktów z jego regulaminu dla lig FBX.

 

Regulamin jest w fazie tworzenia. Na czerwono zaznaczyłem najbardziej palące sprawy (mogą być też przedziały), co oznacza, że jeszcze nie ma 100% pewności co do którejś z opcji. Liczę na uwagi, komentarze, co trzeba usunąć itd., itd.

 

REGULAMIN LIGI ROTO DYNASTY:

 

1. Ogólne zasady.

 

1.1. Liga Roto Dynasty jest ligą wielosezonową ciągłą (keeperem), gdzie wszyscy zawodnicy i GMowie będą przypisani do tej samej drużyny z sezonu na sezon, dopóki nie zostaną oddani lub zwolnieni.

 

1.2. Rozgrywki ligi będą się odbywać do odwołania na http://basketball.fantasysports.yahoo.com/ poza offseason, kiedy to przechodzą na forum ligowe.

 

1.3. Punktacja jest oparta na 9 kategoriach:

- pts (points),

- rebs (rebounds),

- as (assists),

- stls (steals),

- blks (blocks),

- 3ptm (3pt made),

- fg% (field goal %),

- ft% (free throw %),

- to (turnovers).

 

a) Kategoria "to (turnovers)" jest jedyną kategorią, w której im mniejsza ilość, tym większa ilość punktów roto. W pozostałych kategoriach, im więcej (lepiej) wypada drużyna na tle ligi, tym więcej punktów roto zdobędzie.

 

1.4. Zwycięzcą rozgrywek jest ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w lidze roto. 

 

a) W przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą ilość punktów na koniec sezonu, to o ich ostatecznej kolejności zadecyduje ilość zdobytych pierwszych miejsc w kategoriach. W przypadku, gdy ta ilość również będzie taka sama, to wówczas o wyższej pozycji w tabeli zdecyduje ilość drugich miejsc itd., aż do momentu rozstrzygnięcia.

 

1.5. W rozgrywkach bierze udział 20 drużyn i jest to ich maksymalna dopuszczalna liczba.

 

1.6. Każdy zespół może mieć do 13 zawodników. W każdej drużynie sloty rozkładają się następująco: PG, SG, G, SF, PF, F, C, C, 2xUtl + 3xBench.

 

1.7. Każdy zespół może maksymalnie rozegrać 822 mecze rozłożonych w sposób następujący na dostępnych pozycjach: PG [82], SG [82], G [82], SF [82], PF [82], F [82], C [82], C [82], 2xUtl [164].

 

a) Yahoo jest odpowiedzialne za przypisanie pozycji do graczy i udostępnienie 2 dodatkowych gier na Utilu [2 x 82 = 164], których w pierwotnych założeniach ligi nie było.

 

1.8. Oficjalny start nowego sezonu następuje 48 godzin po drafcie debiutantów.

 

1.9. Oficjalne zakończenie sezonu następuje po opublikowaniu na forum ligowym zaktualizowanej listy pensji z całego, ostatniego sezonu.

 

2. Aukcja, budżet drużyn, pensje zawodników.

 

2.1. Pierwszy sezon ligi (tj. sezon 2014/2015) poprzedza draft odbywający się za pomocą aukcji na żywo na stronie http://basketball.fantasysports.yahoo.com/.

 

2.2 Aukcja odbędzie się w terminie nie później niż 28 dni od rozpoczęcia sezonu na stronie Yahoo! (tj. dnia, w którym portal Yahoo! pozwoli na przeprowadzenie aukcji), a jej dokładna godzina odbycia zostanie ustalona poprzez głosowanie na forum nie później niż 7 dni po rozpoczęciu sezonu na stronie Yahoo!

 

2.3. Budżet każdej drużyny przeznaczony wyłącznie na cel przeprowadzenia aukcji będzie wynosić 200$.

 

2.4. Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem aukcji, pojawi się na forum informacja o pensjach wszystkich zawodników, którzy mogą zostać wybrani podczas aukcji.

 

2.5. Limit drużynowych pensji obowiązujący w sezonie to 250$.

 

2.6. Pensje zawodników na dany sezon pochodzą ze strony https://basketballmonster.com/PlayerRankings.aspx (aby uzyskać odpowiednie pensje należy nałożyć następujący filtr: budżet - 200$, 20 drużyn, 10 slotów), z wyjątkiem:

 

a) debiutantów w danym sezonie (patrz pkt. 2.7.),

 

b ) zawodników, którzy w roku poprzednim opuścili następującą ilość gier: 

 

  Ilość rozegranych meczów – współczynnik mnożenia pensji (dla zawodników >= 10$):

                  82 – 31 – współczynnik: 1 * pensja z poprzedniego sezonu

                  30 – 21 – współczynnik: 0.9 * pensja z ostatniego sezonu, w której zawodnik rozegrał więcej niż 30 spotkań

                  20 – 11 – współczynnik: 0.8 * pensja z ostatniego sezonu, w której zawodnik rozegrał więcej niż 30 spotkań

                  10 – 0 – współczynnik: 0,7 * pensja z ostatniego sezonu, w której zawodnik rozegrał więcej niż 30 spotkań

                 Ilość rozegranych meczów/obniżka salary (dla zawodników < 10$):

                  82 – 31 – bez obniżki pensja z poprzedniego sezonu

                  30 – 21 – obniżka o 1$ (lub pensja minimalna) obniżka pensji z ostatniego sezonu, w której zawodnik rozegrał więcej niż 30 spotkań

                  20 – 11 – obniżka o 2$ (lub pensja minimalna) obniżka pensji z ostatniego sezonu, w której zawodnik rozegrał więcej niż 30 spotkań

                  10 – 0 – obniżka o 3$ (lub pensja minimalna) obniżka pensji z ostatniego sezonu, w której zawodnik rozegrał więcej niż 30 spotkań

 

c) zawodników, dla których wyliczona pensja na stronie basketballmonster.com jest mniejsza niż minimalna pensja zawodnika (patrz pkt. 2.8.),

 

d) zawodników, którzy w sezonie poprzednim zanotowali wynik -3 lub gorszy w kategorii ft% (patrz pkt. 2.9.).

 

2.7. Pensja debiutantów liczona jest według średniej pensji debiutantów z ostatnich 9 lat (co roku, "ostatni" rok z tej listy zostaje zastąpiony "najnowszym"). 

 

                1. pick: $30,

                2. pick: $18,

                3. pick: $13,

                4. pick: $11,

                5. pick: $7,

                6. pick: $6,

                7. pick: $5,

                8. pick: $4,

                9. pick: $3,

                10. pick: $2,

                 pozostali debiutanci: 1$.

 

2.8. Minimalna pensja zawodnika to 3$, z wyjątkiem debiutantów (patrz pkt. 2.7.)

 

2.9. Zawodnicy, którzy w sezonie poprzednim wynik w kategorii ft% mieli mniejszy niż -3 będą mieć skorygowaną tę kategorię. Każdy z tych zawodników będzie mieć przypisaną wartość -3, która jest najgorszą możliwą w tej kategorii ocenę.

 

2.10. Po zakończeniu aukcji na żywo,  Po zakończeniu draftu debiutantów, w lidze będzie obowiązywać okres karencji trwający 14 dni, bądź do jednego dnia wcześniej niż rozpoczęcie rozgrywek NBA, pozwalający GM-om, jeśli wymaga tego sytuacja, na zejście poniżej budżetu wskazanego w pkt. 2.6 (tj. 250$).

 

2.11. Po zakończeniu okresu karencji, w razie przekroczenia przez GM limitu na pensje, z jego składu usunięty zostaje zawodnik z najmniejszą pensją w drużynie, która pozwoli mu na zejście poniżej drużynowego limitu na pensje (tj. 250$).

 

2.12. Kolejność w drafcie debiutantów w każdym kolejnym sezonie odbywa się poprzez zrobienie oddzielnej tabelki roto, w której każdej z drużyn punktować będzie tylu najdroższych zawodników, aby uzyskać przez drużynę 492 rozegrane mecze. Wówczas w wyniku mnożenia pensji tych zawodników razy ilość rozegranych przez nich dla danej drużyny spotkań i dzieleniu tego przez 82, otrzymujemy całą tabelę roto, w której drużyna z najgorszym wynikiem wybiera w drafcie jako pierwsza, a najlepsza jako ostatnia.

 

3. Transfery zawodników oraz waivers.

 

3.1. Trejdy można przeprowadzać przez cały rok z dowolną liczbą drużyn/GMów (na raz i w sumie w sezonie) wymieniając się dowolną liczbą zawodników i draftowych picków.

 

a) W trakcie sezonu regularnego trejdy przeprowadza się na stronie ligowej na Yahoo gdzie muszą być zaakceptowane przez komisarza ligi, który to zrobi jak najszybciej jak tylko może o ile po wymianie któraś z drużyn nie przekroczy drużynowego limitu pensji (patrz pkt. 2.5). W sytuacji, gdy w wymianie są picki szczegóły trejdu muszą być równolegle ogłoszone na forum ligowym,

 

b ) W trakcie offseason trejdy przeprowadza się na stronie forum ligowego poprzez ogłoszenie szczegółów wymiany przez jedna ze stron i potwierdzenie jej przez wszystkich innych uczestników tego trejdu,

 

c) Trejdy zaakceptowane przez wszystkie uczestniczące strony i komisarza ligi są nieodwołalne. Innymi słowy nie można wetować trejdów,

 

d) Draftowe picki uwzględnione w wymianie nie mogą wybiegać w przyszłość na więcej niż 18 miesięcy od ustalonej daty następnego draftu rookich (patrz pkt. 4.1.).

 

3.2. FAsem jest każdy gracz, który nie jest przypisany do żadnej ligowej drużyny, a który jest dostępny w systemie Yahoo do natychmiastowego pobrania.

 

          a) Każdy GM może pobrać dowolną liczbę FAsów (na raz i w sumie w sezonie).

 

b ) FAs natychmiast po pobraniu staje się członkiem drużyny, której GM go pobrał, ale na Yahoo jest przypisywany do składu dopiero następnego dnia.

 

 

3.3. W trakcie offseason nie można pobierać zawodników z FA.

 

3.4. Jeśli w wyniku pozyskania nowego gracza zespół przekroczy drużynowy limit pensji (patrz pkt. 2.5.) - na co może zwrócić uwagę każdy uczestnik - to na odpowiedzialnego GMa komisarz nałoży dwie kary:

 

a) Pobrany gracz ląduje na waiverze podczas gdy ten, który był wyrzucony ze składu na poczet nowego może wrócić do ukaranej drużyny tylko jeśli nie zostanie w międzyczasie wzięty do innego zespołu.

 

b ) Na drużynę zostanie nałożona kara zablokowania pobierania nowych graczy na okres 30 dni od dnia przekroczenia drużynowego limitu pensji (patrz pkt. 2.5.), która może przejść na następny sezon gdyby złamanie zasady nastąpiło w ostatnich 29 dniach sezonu. Trejdy wciąż będą dozwolone

 

4. Pozostałe zasady.

 

4.1. Każdy GM może zostać usunięty z ligi gdy komisarz oraz minimum 10 GMów uzna, że złamał on zasady fair-play, regulamin lub zwyczajnie nie jest godny prowadzenia drużyny w lidze przez swój totalny brak zaangażowania [rozumiany jako wystawianie składu, pobieranie i wymienianie graczy oraz czas reakcji na wiadomości na forum i privie].

 
4.2. Każda opuszczona drużyna będzie przejęta przez nowego GMa wybranego wśród wszystkich chętnych na podstawie wybranych czynników ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów [i w takiej kolejności]:

a) Dobrowolnie odchodzący GM ze stażem w lidze większym niż rok może wskazać swojego następcę i taka kandydatura jest automatycznie akceptowana.

 

b ) Im więcej GMów z ligi ręczy za zaangażowanie i umiejętności kandydata tym ma on większe szanse na przyjęcie.

 

        c) Im lepsze osiągnięcia w innych ligach FB tym kandydat ma większe szanse na przyjęcie.

 

        d) Im większe doświadczenie w FB tym kandydat ma większe szanse na przyjęcie.

 

e) Im wcześniejsze zgłoszenie swojej kandydatury licząc od zwolnienia się miejsca tym większe szanse kandydata na przyjęcie.

 

f) W przypadku gdy do ligi dołącza kilku GMów na raz i przez rożnice w jakości opuszczonych drużyn trudno je sprawiedliwie rozdzielić między zainteresowanych mają oni prawo prosić komisarza o przeprowadzenie mini draftu rodzielającego graczy z tych drużyn posród nowych uczestników.

 

4.3. Regulamin obowiązuje wszystkich GMów w lidze oraz komisarza i każdy nowy uczestnik przystępujący do gry automatycznie wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

 

4.4. Propozycje mające na celu urozmaicenie ligi i pytania odnośnie zasad można zgłaszać w wątku na forum ligowym, w którym znajduje się ten regulamin.

 

4.5. Każda zmiana w regulaminie wymaga zwykłej większości głosów popierających tę zmianą.

 

Edytowane przez karl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, ze to zebrales... takze mozemy jechac...

 

1.1. FBX#1

Chyba zbyt doslowne to kopiowanie bo liga nazywa sie inaczej ;-)

 

- to (turnovers)

Wg mnie trzeba zaznaczyc, ze to kategoria negatywna tzn im wiecej strat tym mniej pkt roto co ja wyroznia sposrod pozostalych.

 

2.2 Aukcja odbędzie się w terminie nie później niż 14 dni od rozpoczęcia sezonu na stronie Yahoo!, a jej dokładna godzina odbycia zostanie ustalona poprzez głosowanie na forum nie później niż 7 dni po rozpoczęciu sezonu na stronie Yahoo!

Piszac rozpoczecie sezonu na Yahoo masz na mysli start sezonu NBA czy udostepnienie aukcji na Yahoo? Bo to beda dwie rozne daty...

 

2.5. Budżet każdej drużyny obowiązujący w sezonie to 250$ - 300$.

2.8. Minimalna pensja zawodnika to 3$-5$.

2.9. Zawodnicy, którzy mieli gorszy w sezonie poprzednim wynik w kategorii ft% będą mieć skorygowaną tę kategorię o współczynnik -3.

W tych sprawach bylo juz glosowanie... nie bylo ono wiazace bo za malo GMow sie wypowiedzialo?

 

2.6. Pensje zawodników na dany sezon pochodzą ze strony https://basketballmonster.com/PlayerRankings.aspx

Jeszcze trzeba dodac konkretne ustawienia [tzn 20 druzyn + 10 slotow + budzet 200$] bo mozna to robic na rozne sposoby.

 

b ) zawodników, którzy w roku poprzednim opuścili następującą ilość gier: {{ilość opuszczonych gier i korekta}}.

W tym temacie padly 3 koncepcje, ktore nawet nie sa sprzeczne:

W mojej luzno rzuconej propozycji kwota zalezala od jakosci zawodnika.

Karl zaproponowal stale obnizki zalezne tylko od opuszczonych gier.

Bulek i kolek23 zaproponowali by wprowadzic korekte odnosnie tego czy zawodnik sezon konczyl zdrowy czy nie.

 

Najwiecej glosow padlo za propozycja karla [tzn 0-11 opuszczonych gier 0$, 11-20 -$4, 21-30 -$6, 31-82 -$8], ale caly czas mam watpliwosci czy kontuzja zawodnika za 10$ i za 50$ powinna byc traktowana tak samo. Wg mnie nie.

 

2.10. Po zakończeniu aukcji na żywo, w lidze będzie obowiązywać okres karencji trwający nie więcej niż 14 dni, pozwalający GM-om, jeśli wymaga tego sytuacja, na zejście poniżej budżetu

Wg mnie on spokojnie moze trwac miesiac zakladajac, ze draftujemy we wrzesniu.

 

3. Transfery zawodników oraz waivers.

Te ustawienia zerznalbym z FBXa.

 

Z rzeczy pominietych dodalbym...

- brak limitu druzynowego w offseason [bo to ulatwia trejdy] i coroczna koniecznosc zejscia ponizej tego limitu w X dni po zakonczniu draftu rookich,

- handlowanie przyszlymi pickami [zerznalbym z FBXa].

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wg mnie trzeba zaznaczyc, ze to kategoria negatywna tzn im wiecej strat tym mniej pkt roto co ja wyroznia sposrod pozostalych.

+

 

Piszac rozpoczecie sezonu na Yahoo masz na mysli start sezonu NBA czy udostepnienie aukcji na Yahoo? Bo to beda dwie rozne daty...

+. Na pewno chodziło o aukcję ;)

 

W tych sprawach bylo juz glosowanie... nie bylo ono wiazace bo za malo GMow sie wypowiedzialo?

Zabrakło podsumowania. Imo nie ważne ile było głosów, za późno na powtarzanie.

 

Jeszcze trzeba dodac konkretne ustawienia [tzn 20 druzyn + 10 slotow + budzet 200$] bo mozna to robic na rozne sposoby.

+

 

W tym temacie padly 3 koncepcje, ktore nawet nie sa sprzeczne:

W mojej luzno rzuconej propozycji kwota zalezala od jakosci zawodnika.

Karl zaproponowal stale obnizki zalezne tylko od opuszczonych gier.

Bulek i kolek23 zaproponowali by wprowadzic korekte odnosnie tego czy zawodnik sezon konczyl zdrowy czy nie.

 

Najwiecej glosow padlo za propozycja karla [tzn 0-11 opuszczonych gier 0$, 11-20 -$4, 21-30 -$6, 31-82 -$8], ale caly czas mam watpliwosci czy kontuzja zawodnika za 10$ i za 50$ powinna byc traktowana tak samo. Wg mnie nie.

Wg mnie też nie. Imo powinien to być jakiś procent salary gracza.

 

Wg mnie on spokojnie moze trwac miesiac zakladajac, ze draftujemy we wrzesniu.

Od draftu, do rozpoczęcia sezonu NBA.

 

Te ustawienia zerznalbym z FBXa.

+

 

- brak limitu druzynowego w offseason [bo to ulatwia trejdy] i coroczna koniecznosc zejscia ponizej tego limitu w X dni po zakonczniu draftu rookich

+

 

- handlowanie przyszlymi pickami [zerznalbym z FBXa].

+

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, dzięki za uwagi, zupdate'owałem o nie regulamin.

To w takim razie pozwole sobie na nowe komentarze ;-) 

Np nie bardzo rozumiem dlaczego sa ustawione rozne rodzaje fontow dla poszczegolnych punktow.

Wklejasz to z jakiegos pliku?

 

a) Kategoria "to (turnovers)" jest jedyną kategorią, w której im mniejsza ilość, tym większa ilość punktów roto. W pozostałych kategoriach, im więcej (lepiej) wypada drużyna na tle ligi, tym więcej punktów roto zdobędzie.

Przykladowo tu jest "font=helvetica", a nizej jest "font=Arial".

BTW, tak sie zastanawiam czy trzeba opisac mechanizm punktowania roto czy zakladamy, ze jest to oczywiste?

O czym na pewno trzeba wspomniec to tiebreaker tzn przy rownej liczbie pkt roto decyduje liczba pierwszych miejsc w poszczegolnych kategoriach, a jak to nie rozstrzyga to liczba drugich miejsc itp itd.

 

2.2 Aukcja odbędzie się w terminie nie później niż 14 dni od rozpoczęcia sezonu na stronie Yahoo! (tj. dnia, w którym portal Yahoo! pozwoli na przeprowadzenie aukcji), a jej dokładna godzina odbycia zostanie ustalona poprzez głosowanie na forum nie później niż 7 dni po rozpoczęciu sezonu na stronie Yahoo!

Z tego wynika, ze draft mamy miec do 5 wrzesnia?

Mam watpliwosci czy do tego czasu sie ogarniemy z zasadami, a co dopiero z wyborem terminu.

 

2.5. Budżet każdej drużyny obowiązujący w sezonie to 250$.

Tu chyba lepiej pasuje okreslenie "limit druzynowych pensji" bo budzet mozna przekraczac.

 

d) Draftowe picki uwzględnione w wymianie nie mogą wybiegać w przyszłość na więcej niż [/size]2 lata[/size] od ustalonej daty następnego draftu rookich (patrz pkt. 4.1.).[/size]

Czyli w dniu draftu mozna bedzie sprzedac az 3 swoje przyszle picki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

BTW, tak sie zastanawiam czy trzeba opisac mechanizm punktowania roto czy zakladamy, ze jest to oczywiste?

O czym na pewno trzeba wspomniec to tiebreaker tzn przy rownej liczbie pkt roto decyduje liczba pierwszych miejsc w poszczegolnych kategoriach, a jak to nie rozstrzyga to liczba drugich miejsc itp itd.

Nie ma sensu opisywać sposobu punktowania, bo to zapewnia nam Yahoo. Jeżeli tie-brake'ry też są jakieś zaimplementowane w Yahoo, to również imo nie ma sensu, chyba, że chcemy inne ;)

 

Z tego wynika, ze draft mamy miec do 5 wrzesnia?

Mam watpliwosci czy do tego czasu sie ogarniemy z zasadami, a co dopiero z wyborem terminu.

Musimy!

 

Tu chyba lepiej pasuje okreslenie "limit druzynowych pensji" bo budzet mozna przekraczac.

+

 

Czyli w dniu draftu mozna bedzie sprzedac az 3 swoje przyszle picki?

Imo 1-2 maks. Może nawet tylko 1, żeby za bardzo nie komplikować? Jak to ładnie opisać nie wiem :grin:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do obniżania to zdecydowanie jestem za procentami i zdecydowanie opowiadam się przeciwko obniżania już od 11 opuszczonych meczów. 11 opuszczonych meczów to jest tyle co nic - przypomnę w tym miejscu samą ideę obniżania salary. Przyświeca ona przecież temu, że kontuzjowany przez dłuższy czas zawodnik niekoniecznie musi osiągnąć dawną formę. Czy jeśli ktoś zagrał 70 zamiast 82 meczów, to już ma mniejszą szansę wrócić do formy? Zwłaszcza jeśli te 12 meczów opuścił na początku sezonu, a potem grał niczym młody Bóg? No wg mnie taki przypadek zdecydowanie nie kwalifikuje się do obniżenia. W FBX punktem granicznym jest 30 meczów i funkcjonuje to dobrze. I tak jak mówiłem, dodałbym tu punkt uzależniający procent obniżenia od momentu połamania się zawodnika, choć już i ja nie jestem do tego zdecydowany, bo zawodnik, który nawet wraca po dłuższej przerwie, i tak gra już poniżej możliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli tie-brake'ry też są jakieś zaimplementowane w Yahoo, to również imo nie ma sensu, chyba, że chcemy inne ;)

AFAIR na Yahoo tiebreakerem sa punkty... stad propozycja innego i raczej lepszego dla roto.

 

Imo 1-2 maks. [...] Jak to ładnie opisać nie wiem :grin:

Tez tak uwazam. A mozna to ujac prosto - handlowanie pickiem max 18 miesiecy od naszego draftu [ktory bedzie sie zaczynal zawsze tego samego dnia np 1 wrzesnia]. 

 

 

Co do obniżania to zdecydowanie jestem za procentami

OK, ale jakimi konkretnie? Dla graczy drozszych tez bylbym za procentami, ale wg mnie one slabo sie sprawdzaja dla zawodnikow tanich bo 10% od 5$ nic nam nie daje. Dlatego pewnie trzeba dodac jakies minimum obnizki.

 

zdecydowanie opowiadam się przeciwko obniżania już od 11 opuszczonych meczów. 11 opuszczonych meczów to jest tyle co nic - przypomnę w tym miejscu samą ideę obniżania salary. Przyświeca ona przecież temu, że kontuzjowany przez dłuższy czas zawodnik niekoniecznie musi osiągnąć dawną formę.[...]W FBX punktem granicznym jest 30 meczów i funkcjonuje to dobrze.

Dobrze, ze to zauwazyles bo rzeczywiscie jakos to nam przeskoczylo z meczy rozegranych na mecze opuszczone, a to duza roznica i caly czas wydawalo mi sie, ze piszemy o wersji podobnej do FBXa.

 

I tak jak mówiłem, dodałbym tu punkt uzależniający procent obniżenia od momentu połamania się zawodnika, choć już i ja nie jestem do tego zdecydowany, bo zawodnik, który nawet wraca po dłuższej przerwie, i tak gra już poniżej możliwości.

Ano wlasnie. Nie ma co kombinowac ze sledzeniem daty kontuzji tym bardziej, ze kazdy zawodnik ma minimum 4 miesiecy przerwy miedzy sezonami.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do 5 września będzie bardzo ciężko zrobić draft. Musielibyśmy zacząć wysyłać PMy do ludzi i ustalać termin... teraz najlepiej.

 

Przesuńmy tę datę choćby o 2 dni do niedzieli (7 września). Myślę, że jest ostro większe prawdopodobieństwo na dogranie terminu draftu w sobotę niż w czwartek przykładowo.

 

Tak czy inaczej musimy się pospieszyć i proponuję puścić jakąś listę obecności. Czas budzić GMów. Do końca miesiąca wszyscy powinni być już zmobilizowani żeby to się udało.

 

 

Czyli w dniu draftu mozna bedzie sprzedac az 3 swoje przyszle picki?

 

3 to przynajmniej o 1 za dużo. Może dodać zapis, że nie można sprzedawać picków 2 lata pod rząd?

 

 

 
Tu chyba lepiej pasuje okreslenie "limit druzynowych pensji" bo budzet mozna przekraczac.
 

 

Też chciałbym wyraźne rozdzielenie tych dwóch kwestii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK, ale jakimi konkretnie? Dla graczy drozszych tez bylbym za procentami, ale wg mnie one slabo sie sprawdzaja dla zawodnikow tanich bo 10% od 5$ nic nam nie daje. Dlatego pewnie trzeba dodac jakies minimum obnizki.

No 10% od 5$ to jest 4,5, kwestia dyskusyjna, czy to jest wystarczające obniżenie czy też nie... Taki zawodnik niekoniecznie już musi mieć wtedy wartość najmniejszą. Ew. można wprowadzić wartość obniżenia nie mniejszą niż 0,8.

Natomiast tych 30 meczy bym się trzymał. Nie bawmy się w jakieś 11, Lebron się połamie na 6 meczy, z 5 sobie odpocznie pod koniec sezonu i już ma obniżenie? No bez żartów. Nie wspominając już o graczach, którzy odpoczywają, jak ich team gra night-to-night.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do 5 września będzie bardzo ciężko zrobić draft. Musielibyśmy zacząć wysyłać PMy do ludzi i ustalać termin... teraz najlepiej.

Przesuńmy tę datę choćby o 2 dni do niedzieli (7 września). Myślę, że jest ostro większe prawdopodobieństwo na dogranie terminu draftu w sobotę niż w czwartek przykładowo.

Gdzie Wam sie tak spieszy? Nie omowilismy nawet zasad, wiec wg mnie ten termin nie jest realny.

Sezon zaczyna sie 28 pazdziernika, wiec wg mnie deadline na draft jest do konca wrzesnia.

 

3 to przynajmniej o 1 za dużo. Może dodać zapis, że nie można sprzedawać picków 2 lata pod rząd?

Wg mnie problemem jest sprzedawanie pickow zbyt daleko w przyszlosc, a nie z rzedu. Tzn zupelnie normalne bedzie jak contender sprzeda swoje picki 3 lata z rzedu, chodzi o to, zeby tego nie robil w jednym trejdzie tylko z rocznymi przerwami.

 

 

10% za 30-40 [OPUSZCZONYCH] spotkań, 15% za 41-50 i 20% za 51-całość? Minimalna obniżka - 1?

Czyli dla zawodnika wartego 50$ bedzie to odpowiednio 5$, 7-8$ i 10$? Jak dla mnie moze byc choc trzeba zaznaczyc co z polowkami. Dla zawodnika wartego 20$ to bedzie odpowiednio 2$, 3$ i 4$? Tez OK choc nie wiem czy nie za mala dla dlugoterminowych zlamasow? Przy 10$ to byloby 1$, 2$ i 2$? To juz dziwne takze wydaje mi sie, ze powinno byc jakies minimum obnizki za kazdy prog... 1$, 2$, 4$ dla wszystkich ponizej 10$ [oczywiscie z zachowaniem minimum pensji]?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie nadal pułap 52 meczy, od których zaczyna się obniżenie, jest trochę za duży. Odjęcie aż 20% przy rozegranych 30 meczach stanowczo za wysokie. Trzeba rozrożnić typka, który zdązył zagrać te 30 meczy, od kogoś kto się nagrał 5 meczy i się polamał. System z FBX nie jest idealny, ale sporo lepszy od tego.

 

Krocej powiedziawszy - moje zdecydowane nie.

 

50 meczy i obniżenie - ktoś mógłby połamać się na początku sezonu, zagrać te 50 meczy na wysokim poziomie, do tego play-offy. Czemu taki delikwent ma być uznawany za połamanego?

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie nadal pułap 52 meczy, od których zaczyna się obniżenie, jest trochę za duży. Odjęcie aż 20% przy rozegranych 30 meczach stanowczo za wysokie. Trzeba rozrożnić typka, który zdązył zagrać te 30 meczy, od kogoś kto się nagrał 5 meczy i się polamał. System z FBX nie jest idealny, ale sporo lepszy od tego.

To przyjmijmy go z dodaniem jakiegos minimum obnizki dla tanich graczy [1$? 2$?] i tyle.

 

Dla tych co nie wiedza jak to tam wyglada: "-10% (jeśli w poprzednim sezonie rozegrał od 21 do 30 gier), -15% (11-20), -20% (mniej niż 11 gier)."

 

Swoja droga troche dziwne, ze sobie tutaj we trojke dyskutujemy...

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@wiLQ,

1.Rzeczywiście, czcionka jest różna w kilku miejscach. Wklejam to z Worda i jak widać, różnie sobie edytor forumowy z tym radzi. Poprawiłem już, chociaż pewnie, gdzieś jeszcze zapętała się inna czcionka.

 

@all,

1. Jeśli chodzi o draft picki, to rzuciłem taką propozycję, ale z tego co widzę, większość chce, żeby max wynosił 2 wybory, więc już to zmieniłem.

 

2. Myślę, że nie ma sensu przedstawiać podstawowych założeń gry w roto. Zakładam, że znaczna większość osób jest obeznana z roto, a Ci, którzy będą grać pierwszy raz, będą na tyle zmotywowani, by sprawdzić te informacje, czy tu na forum, czy w innym miejscu.

 

3.  W punkcie 2.2. zmieniłem termin draftu odbywający się w terminie 28 dni, a nie 14 jak było wcześniej. Myślę, że jest to już bardzo prawdopodobny termin, a punkt 2.10 z ilością dni na zejście z pensjami jest także ok.

 

4. Teraz pochylam się nad tymi obniżkami kontuzjowanych zawodników.

 

5. Dzisiaj wyślę wszystkim userom o looknięcie do tematu i zapoznanie się z regulaminem

Edytowane przez karl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.