https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JVIc12fnbBRZEcjAX2o38MKPYEL894Eib2LX0iPE1w0/edit#gid=16064633 dobra, mini-draft  zakończony, to lecimy z debiutantami: pierwszy @bulek i oznaczamy następną osobę